CIP sistemi

  • Qida / Kosmetika / Süd Sənayesi üçün Yerdə Avtomatik Təmizləmə

    Qida / Kosmetika / Süd Sənayesi üçün Yerdə Avtomatik Təmizləmə

    Clean-in-Place (CIP) onlayn təmizləmə sistemi kosmetika, qida və əczaçılıq məhsullarının istehsal gigiyena standartları üçün ilkin şərtlərdən biridir.O, aktiv maddələrin çarpaz çirklənməsini aradan qaldıra, xarici həll olunmayan hissəcikləri aradan qaldıra, məhsulların mikroorqanizmlər və istilik mənbələri ilə çirklənməsini azalda və ya aradan qaldıra bilər, həmçinin GMP standartlarının üstünlük verilən tövsiyəsidir.Kosmetika fabrikinin istehsalında material boru kəmərində, anbarda və digər hissələrdə emulsiya edilmiş məhsulların ümumi təmizlənməsidir.